Missie

Missie: We zetten vooral in op preventie, want voorkomen is (indien mogelijk) altijd beter dan genezen. Een deel van onze doelgroep is de aansluiting met de maatschappij kwijtgeraakt of heeft het gevoel dat ze hierbuiten staat. Onze missie is de jongeren weer te laten deelnemen in de maatschappij waardoor ze uiteindelijk in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

We zijn allemaal anders maar wel gelijk. We vinden dat je binnen de regels elke jongere anders moet benaderen zodat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben

Gripzorg heeft laten zien dat we de nodige ervaring en kennis in huis hebben om jongeren te begeleiden die voor veel overlast of onveiligheid zorgen en tevens de HIC- recidive (high impact crimes) te verminderen.

Gripzorg heeft in de loop der jaren tal van jongeren/casussen met succes begeleid.

Plekken waar we een traject hebben vormgegeven of gecoördineerd zijn o.a de top 600 en 400 (Amsterdam), gesloten jeugdzorg, Justitiële Jeugdinrichtingen (jji) en de ambulante specialistische zorg in regio Alkmaar en Amsterdam.

Wij zien bepaalde problemen snel en reageren adequaat. Om te voorkomen dat jongeren verder afglijden naar criminaliteit of verder marginaliseren zorgt Gripzorg voor een juiste match, interventie of advies.

De mogelijkheden die we bieden zijn niet alleen individueel maar ook op groepsniveau en bekijken per casus welke interventies het beste ingezet kunnen worden.