Klachten

Klachten

Tips, advies of idee?

Bij Gripzorg staan we open voor vragen, opmerkingen of adviezen van cliënten en/of hun (wettelijk) vertegenwoordigers. Hierover gaan wij graag in gesprek.

 

Als u dat liever anoniem iets kenbaar maakt, kunt u dit doen door een brief te schrijven of in te gooien in onze brievenbus aan de Kamerlingh Onnesstraat 27Q ‍

 

Klacht?

Onze medewerkers handelen zorgvuldig en ons streven is altijd in optimale samenwerking met de cliënt. Openheid vinden wij belangrijk. Daarom willen we graag dat een probleem of klacht eerst wordt voorgelegd aan de betrokken medewerker. 

 

Als dat niet tot een oplossing leidt, kan contact opgenomen worden met Pascal Beuker, eigenaar en direct bereiken via [email protected]


Veel vragen, problemen en klachten kunnen in de praktijk worden opgelost. In het geval dat een klacht niet naar tevredenheid kan worden besproken of kan worden opgelost, dan kunt u terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenportaal zorg.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ biedt deze vertrouwenspersonen.

Waar is gripzorg actief