Grip coach

Grip coach

De gripcoach werkt met jongeren die veelal meervoudige problemen hebben. Er kan spraken van delinquent gedrag, een vermoeden hiervan of er komen zorgelijke signalen binnen die moeilijk geverifieerd kunnen worden. Deze jongeren zijn de aansluiting met de samenleving kwijt of dreigen die te verliezen. Zij zoeken zelf geen hulp of geboden hulp sluit niet aan bij hun vraag, hun leefstijl, manier van communiceren of slaat niet aan omdat ze niemand meer vertrouwen.

 


Om deze jongeren succesvol aan te pakken moet er kennis gedeeld worden e gebruik gemaakt worden van een integrale aanpak.
Onze GripCoaches weten deze jongeren op een juiste manier te bereiken.

 

We beschouwen streetwise als een specifieke kwaliteit die nodig is om met de doelgroep te werken. Hierdoor zijn de professionals in staat om aan te sluiten bij jongeren die o.a veelvuldig op straat te vinden zijn en zich identificeren met de straatcultuur.

 

We zoeken actief contact met hen in hun eigen omgeving en bieden praktische hulp, maar kunnen ook fungeren als signalerende functie. We brengen problemen in kaart en werken samen aan oplossingen. Waar nodig schakelen we gespecialiseerde instellingen in en fungeren als intermediair tussen onze cliënten, de reguliere hulpverlening en andere instanties.

 

De GripCoach is er voor jongeren, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen geen tot weinig relatie hebben met de maatschappij. We ondersteunen en begeleiden, activeren en behartigen de belangen van deze jongeren en zijn een laagdrempelig aanspreekpunt.

De Grip coach:

  • Onderzoekt de hulpvraag
  • Spreekt de taal van de jeugd en kent de cultuur
  • Motiveert richting andere vormen van hulpverlening
  • Fungeert als aanspreekpunt voor de jongere en/of het systeem

Buiten kantoortijden bereikbaar

Waar is gripzorg actief