Professionals

Professionals

WIE ZIJN WIJ?

Grip is een zorgaanbieder met geregistreerde professionals en biedt begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen en/of een residentiële achtergrond, een (licht) verstandelijke beperking, of psychosociale problematiek. Grip staat voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit. Bij ons staat de cliënt centraal. Kennis van de (straat) cultuur is een belangrijke eigenschap omdat je verder komt met een jongere als deze het gevoel heeft dat hij/zei begrepen word.

 

Grip biedt zorg op maat in eigen leefomgeving van de cliënten. Soms is het voor een optimale ontwikkeling echter nodig om uit de eigen leefomgeving te stappen. Ook hierin hebben wij een uitgebreid aanbod.

 

DIENSTEN

Wij zijn gespecialiseerd in diverse diensten en doen dit altijd op maat.

 

Onze mensen vinden vaak wel aansluiting met de doelgroep. Dit is onze sleutel tot een succesvolle samenwerking.

 

CRIMINILATIEITSPREVENTIE

De geslotenheid van sommige hechte wijken en buurten bemoeilijkt het werk van de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Door deze geslotenheid is de informatiepositie van de boa vaak beperkt: men valt op in de gemeenschap en daardoor loopt een opsporingsonderzoek snel ‘stuk’. Wij hebben de juiste mensen die snel in contact komen!

 

Het is behoorlijk ingewikkeld om in een omgeving waar iedereen elkaar kent, verraad wordt bestraft en buitenstaanders direct opvallen, een netwerk van informanten op te bouwen. Dit blijkt uit diverse onderzoeken van Bureau Bervoets / Monique Bruinsma.

 

Grip is de schakel, professionals die geregistreerd zijn. Het maken van verbinding in deze gemeenschappen komt het vooral aan op houding, kennis en timing van team Grip, die situaties goed moeten kunnen aanvoelen.

DE SLEUTELS VAN GRIP

  • De schakel (in gesloten gelederen)
  • Methodisch werken en deskundigheid
  • De juiste persoon op de juiste opdracht
  • Effectieve inzet is duurzaam

Hoogopgeleide en geregistreerde voorbeeldfiguren

GRIP ZORG is een zorgaanbieder die begeleiding biedt aan jongeren met:

  • Een licht verstandelijke beperking
  • Psychosociale problematiek
  • (Ernstige) grdragsproblemen
  • Residentiele achtergrond

ONS TEAM

De professionals van GripZorg hebben jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening/bescherming zowel beleidsmatig als uitvoerend.

 

Gripzorg heeft laten zien dat we de nodige ervaring en kennis in huis hebben om jongeren te begeleiden die voor veel overlast of onveiligheid zorgen en tevens de HIC- recidive (high impact crimes) te verminderen.

 

Gripzorg heeft in de loop der jaren tal van jongeren/casussen met succes begeleid.

 

Plekken waar we een traject hebben vormgegeven of gecoördineerd zijn o.a de top 600 en 400 (Amsterdam), gesloten jeugdzorg, Justitiële Jeugdinrichtingen (jji) en de ambulante specialistische zorg in regio Alkmaar en Amsterdam.

 

Wij zien bepaalde problemen snel en reageren adequaat. Om te voorkomen dat jongeren verder afglijden naar criminaliteit of verder marginaliseren zorgt Gripzorg voor een juiste match, interventie of advies.

 

De mogelijkheden die we bieden zijn niet alleen individueel maar ook op groepsniveau en bekijken per casus welke interventies het beste ingezet kunnen worden.

 

Wij zijn zeer gedreven om deze harde en tegelijkertijd kwetsbare doelgroep naar zelfstandigheid te begeleiden. Bij GripZorg werken hoogopgeleide pedagogisch hulpverleners (SKJ-geregistreerd), een gedragswetenschapper en een onderzoeker (forensisch orthopedagoog).

 

GEREGISTREERDE PROFESSIONALS”

Teamleden van GripZorg zijn SKJ- geregistreerde professionals, de beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming en vloeit voort uit het Besluit Jeugdwet. In dit besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan. Met deze beroepsregistratie laten wij aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat wij ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laten wij hiermee zien dat wij continu werken aan onze vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van ons vak.

Waar is gripzorg actief