Begeleid wonen

Begeleid wonen

Gripzorg biedt 5 plekken binnen een kleinschalige woonvoorziening in Castricum waar jongeren voor een langere periode kunnen wonen. Onze doelgroep zijn jongens van 12 tot 18 jaar met (ernstige) gedragsproblemen of een forensische achtergrond. Zij zijn de aansluiting met de samenleving kwijt of dreigen die te verliezen. Zij zoeken zelf geen hulp of geboden hulp sluit niet aan bij hun vraag, leefstijl, manier van communiceren of slaat niet aan omdat ze niemand meer vertrouwen.


Dit zijn moeilijk begeleidbare jongeren met problemen op verschillende leefgebieden die vaak met meerdere zorgaanbieders te maken hebben.


Door de complexiteit van deze doelgroep worden ze vaak afgewezen bij reguliere woonvoorzieningen omdat de gedragsproblemen te heftig zijn of het gedrag niet past bij de huidige populatie cliënten. Wij vinden dat ook deze jongere recht hebben op een passende plek en hebben om deze reden het aanbod aangepast op deze doelgroep.


Kernwaarden die belangrijk zijn voor onze aanpak zijn: begrip, respect, en doorzettingsvermogen.

Waar is gripzorg actief