Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Versie 1.0 December 2022

 

Gripzorg is een organisatie die zich richt op de jeugdhulp en doet dat in verschillende vormen. Gripzorg is breed inzetbaar binnen de jeugdhulp en richt zich specifiek op jongeren met een forensische achtergrond. Gripzorg biedt woonplekken, ambulante hulpverlening en een dagbesteding.

 

Onze kracht ligt in onze aanpak: we begrijpen en spreken de taal van de jongeren en hebben verstand van verschillende culturele achtergronden. Door het veldwerk dat Gripzorg verricht, weten wij precies wat er speelt in de buurt waar de jongeren vandaan komen. Dit zorgt voor meer sociale controle en een nog betere aansluiting met de maatschappij.  

 

Er is bij onze behandeling aandacht voor zowel sociale- als omgevingsfactoren en we ondersteunen de jeugdigen intensief waardoor we een optimale ontwikkeling bij de jongere kunnen realiseren. We geven de aanzet tot duurzame gedragsverandering die leidt tot verbetering van perspectief en maatschappelijke kansen op het gebied van school en werk.

 

Zorg voor kwaliteit

 

Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zoals verwijzers of cliënten inzicht hebben in de kwaliteit van onze zorg hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze is gemaakt, geïmplementeerd en word onderhouden volgens de norm ISO9001:20015

Hiermee borgen we de volgende punten:

  • Het voldoen aan de juiste wet-en regelgeving
  • De verwachtingen en eisen van onze cliënten en opdrachtgevers zijn inzichtelijk. Dit doen we d.m.v. het toetsen van de PDCA-cylus.
  • Elk jaar wordt ons kwaliteitsmanagementsysteem getoetst d.m.v. een interne en externe audit. Tijdens deze audits wordt gekeken of de processen van Gripzorg voldoen aan de eisen die zijn opgesteld.

 

Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt wordt er door het bestuur alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van zorg op niveau is. Hierbij kan gedacht worden aan het bijwonen of verzorgen van bijeenkomsten met als doel het leveren van kwalitatieve zorg en het behalen van onze kwaliteitsdoelstellingen.

 

 

Alkmaar, 1 December 2022

Pascal Beuker

 

Waar is gripzorg actief