Begeleid wonen Beemster

Begeleid wonen Beemster

Begeleid wonen in of rondom Beemster

Gripzorg biedt 5 plekken binnen een kleinschalige woonvoorziening in Castricum waar jongeren voor een langere periode kunnen wonen. Onze doelgroep zijn jongens van 12 tot 18 jaar met (ernstige) gedragsproblemen of een forensische achtergrond. Zij zijn de aansluiting met de samenleving kwijt of dreigen die te verliezen. Zij zoeken zelf geen hulp of geboden hulp sluit niet aan bij hun vraag, leefstijl, manier van communiceren of slaat niet aan omdat ze niemand meer vertrouwen.


Dit zijn moeilijk begeleidbare jongeren met problemen op verschillende leefgebieden die vaak met meerdere zorgaanbieders te maken hebben.


Door de complexiteit van deze doelgroep worden ze vaak afgewezen bij reguliere woonvoorzieningen omdat de gedragsproblemen te heftig zijn of het gedrag niet past bij de huidige populatie cliënten. Wij vinden dat ook deze jongere recht hebben op een passende plek en hebben om deze reden het aanbod aangepast op deze doelgroep.


Kernwaarden die belangrijk zijn voor onze aanpak zijn: begrip, respect, en doorzettingsvermogen.
(meer weten neem contact op of meld je aan via het contact formulier)

We vinden het belangrijk dat de jongeren zich blijven ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we veel aandacht voor het leefklimaat en zoeken we naar mogelijkheden om de jongeren te stimuleren.


Hierbij denken we soms out-of the box en maken we gebruik van interventies en activiteiten die aansluiten bij de doelgroep.
Onze kracht ligt in onze aanpak: we begrijpen en spreken de taal van de jongeren en hebben verstand van verschillende culturele achtergronden. Door het veldwerk van Gripzorg, weten wij precies wat er speelt bij de jongeren waardoor we er meer grip op kunnen krijgen.


We geven de aanzet tot een duurzame gedragsverandering wat leidt tot verbetering van perspectief en de maatschappelijke kansen op het gebied van school en werk.

Waar is gripzorg actief