Jeugdbegeleiding Oostzaan

Jeugdbegeleiding Oostzaan

Opzoek naar een Jeugdbegeleider in Oostzaan?

Wij bieden regulier/specialistische ambulante begeleiding aan gezinnen, kinderen en jongeren. Wij bieden kwetsbare jongeren hulp om uit een ingewikkelde probleemsituatie uit te komen. Wij helpen ze om inzicht te krijgen in de problematiek en geven handvatten om zelfstandig weer verder te kunnen.

Onze aanpak bestaat uit drie stappen:

 1. Wij beginnen met de probleemsituatie in kaart te brengen en het probleem te analyseren.
 2. Wij maken samen een plan van aanpak.
 3. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag en zullen we regelmatig evalueren totdat wij de doelen bereiken en de begeleiding kunnen afsluiten.

DOELGROEPEN

Wij richten ons op de volgende doelgroepen:

 • Jongeren en jongvolwassenen met psychosociale en gedragsproblemen.
 • Jongeren met (ernstig) schoolverzuim.
 •  LVB problematiek
 • Onveilige situatie van jongeren en kwetsbare jongvolwassenen
 • Gezinnen waarvan het kind door verschillende factoren is vastgelopen of moeilijk in beweging komen.

Jongeren met gedragsproblemen zullen ook na school de juiste begeleiding nodig hebben. Wanneer zij uit school komen is het van belang dat zij met de juiste mensen in aanraking komen. Discipline in het maken van muziek (rapmuziek), personal training, huiswerkbegeleiding of een combinatie hiervan. Het gaat erom dat je de juiste afspraken maakt en deze na kunt komen, dit met een zorgprofessional van Grip!

Wil je meer weten, neem contact met ons op!

AANVULLENDE AMBULANTE BEGELEIDING BIJ GRIP

 • Schoolbegeleiding
 • Dagbesteding
 • Budget Coaching
 • Sollicitatiebegeleiding
 • Sport- en personal training

Zorgpersoneel voor jeugdbegeleiding in Heerhugowaard

KWALITATIEF JEUGDBEGELEIDING IN HEERHUGOWAARD?

Wij bieden regulier/specialistische ambulante begeleiding aan gezinnen, kinderen, jongeren en volwassenen. Na meer dan 15 jaar in de hulpverlening gaan wij aan de slag met een effectieve aanpak op maat. Wij bieden kwetsbare jongeren hulp om uit een ingewikkelde probleemsituatie uit te komen. Wij helpen ze om inzicht te krijgen in de problematiek en handvatten geven om zelfstandig weer verder te kunnen.

Onze aanpak bestaat uit drie stappen:

 1. Wij beginnen met de probleemsituatie in kaart te brengen en het probleem te analyseren.
 2. Wij maken samen een plan van aanpak.
 3. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag en zullen we regelmatig evalueren totdat wij de doelen bereiken en de begeleiding kunnen afsluiten

DOELGROEPEN

Wij richten ons op de volgende doelgroepen:

 • Jongeren en jongvolwassenen met psychosociale en psychiatrische problemen.
 • Lichte LVG problematiek
 • Onveilige situatie van jongeren en kwetsbare jongvolwassenen
 • Jeugdzorgplus, begeleiding tijdens het uitstroomtraject

Het gaat om een zeer kwetsbare, zorgmijdende groep jongeren met een veelheid aan problemen, die o.a., na een langdurig verblijf in de jeugdzorg, dreigt uit te vallen uit de bestaande structuren en waarbij risico op zwerfproblematiek bestaat. Dit zijn moeilijk begeleidbare jongeren met problemen op verschillende leefgebieden, die vaak met meerdere (zorg-) aanbieders te maken hebben. Bijvoorbeeld jongeren uit de residentiële jeugdzorg, jongeren uit de pleegzorg, jongeren met (combinaties van) specifieke problematiek zoals psychiatrische problemen of een licht verstandelijke beperking, en jongeren uit de JeugdzorgPlus.

Deze groep vraagt om unieke, out-of-the-box afspraken en oplossingen!

Jongeren met gedragsproblemen zullen ook na school de juiste begeleiding nodig hebben. Wanneer zij uit school komen is het van belang dat zij met de juiste mensen in aanraking komen. Discipline in het maken van muziek (rapmuziek), personal training, huiswerkbegeleiding of een combinatie hiervan. Het gaat erom dat je de juiste afspraken maakt en deze na kunt komen, dit met een zorgprofessional van Grip!

Wil je meer weten, neem contact met ons op!

AANVULLENDE AMBULANTE BEGELEIDING BIJ GRIP

 • Schoolbegeleiding
 • Dagbesteding
 • Budget Coaching
 • Sollicitatiebegeleiding
 • Sport- en personal training

Waar is gripzorg actief