Dagbesteding Heiloo

Dagbesteding Heiloo

Opzoek naar dagbesteding voor Jongeren in Heiloo?

Jongeren die dreigen vast te lopen of zijn gelopen, hebben het gevoel niet meer vooruit te komen en steeds meer in conflict raken met de maatschappij of hun omgeving. Hierdoor voelen ze zich vaak onbegrepen, teleurgesteld, negatief en boos.
Het gevolg hiervan is dat ze moeite hebben om zich te motiveren en geen toekomstmogelijkheden meer zien of onhandige keuzes maken.
Door onze dagbesteding in Alkmaar zijn we in staat om deze jongeren structuur te geven, te helpen en motiveren.

Dit gebeurt in een resultaatgerichte leeromgeving met realistische verwachtingen van jongeren. In deze leeromgeving kunnen de jongeren werken met heldere leerdoelen. Dit gebeurd op een laagdrempelige manier doormiddel van lessen burgerschap, maatschappelijke vorming, sport, voorlichting en muziek.
Doordat we proactief werken en een lange adem hebben ervaren de jongeren dat we er voor ze zijn. Hierdoor creëren we een vertrouwensband waardoor zij het accepteren dat we corrigeren en aanspreken op hun gedrag.
De focus ligt op het ontwikkelen of verbeteren van sociaal-emotionele vaardigheden.
Ook kan de dagbesteding dienen als vervanging van onderwijs indien er sprake is van een ‘leerplichtontheffing’.
Het doel is om een dag structuur aan te bieden, persoonlijke groei, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid te bevorderen.

Voor jongeren met lvb gerelateerde problematiek in combinatie met delinquent gedrag of de zorgen hierover is de stap naar werk of een zinvolle dagbesteding vaak nog moeilijker dan voor anderen. Voor deze specifieke doelgroep hebben we een aanbod waar nog meer ruimte is voor individuele aandacht, preventie, ontspanning en sociale vorming.

Dagbesteding Gripzorg:

  • Het aanbod is afgestemd op de doelgroep
  • Binnen de dagbesteding kan er ook therapie gegeven worden.
  • Jongeren kunnen opgehaald en terug gebracht worden.

Waar is gripzorg actief